Noutăți

INFORMARE PUBLICĂ

Informare publică

PROIECT

 Parohia Sf Ilie Gorgani intenţionează să restaureze Biserica Sf. Ilie Gorgani – clădire monument istoric L.M.I. B-II-m-A-19691 şi să amenajeze incinta, situată în str. Silfidelor nr. 5-7, sector 5. În acest sens, se va depune un proiect în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.1/3, în vederea obţinerii finanţării din fonduri europene nerambursabile - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Obiectivul general al proiectului este stimularea atractivității turistice a Bisericii Sf. Ilie Gorgani – obiectiv de patrimoniu național clasa A - prin restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-        Restaurarea și conservarea Bisericii Sf. Ilie Gorgani – parte a patrimoniului cultural national, în 36 luni;

-        Promovarea si valorificarea obiectivului de patrimoniu prin activitati de marketing, concomitent cu introducerea în circuitul turistic local, regional și național. 

-        Restaurarea Bisericii Sf. Ilie Gorgani, clădire monument istoric L.M.I. B-II-m-A-19691 va consta în consolidarea, restaurarea, refacerea instalațiilor la clădirea bisericii, amenajarea incintei și a accesului, împrejmuirea, iluminatul arhitectural și amplasarea de grupuri sanitare mobile.

 

I - DATE GENERALE

-titlul proiectului

CONSOLIDARE, RESTAURARE, REFACERE INSTALAȚII LA CLĂDIREA BISERICII, AMENAJARE INCINTĂ, ACCESE, ÎMPREJMUIRE, ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMPLASARE GRUPURI SANITARE MOBILE - BISERICA SF. ILIE GORGANI

- amplasamentul :

Str. Silfidelor, nr. 5, sector 5, București

 - solicitant:

PAROHIA BISERICII SFÂNTUL ILIE GORGANI

 

II - TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: R da  £ nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  R da  £ nu

- categoria „C” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa „II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

 

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă: în intravilanul Municipiului București, sector 5, zona protejată nr. 6

- descrierea terenului (parcelei):

Suprafață: 2057 mp; formă: poligonală, dimensiuni: 45.50 m X 64.20 m;

Vecinătăți:

La nord: imobil P+3E – bd. Regina Elisabeta nr. 59; imobil P+1E - str. Silfidelor nr. 2;  imobil P+8E - bd. Elisabeta nr. 53;

● La sud: imobil P+2E - str. Gutenberg nr. 12; imobil P+1E - str. Gutenberg nr. 10; imobil P+3E - str. Gutenberg nr. 8; imobil P+1E - str. Gutenberg nr. 6; imobil P+3E - str. Gutenberg nr. 4; str. Gutenberg

● La vest: str. Silfidelor;

● La sud - est: imobil P+1E - str. Gutenberg nr. 2;

● La est: imobil P- str. Gutenberg nr. 2.

Căi de acces public: Accesul principal pe proprietate se face dinspre latura vestică - str. Silfidelor, prin intermediul unei porți metalice - lățime 7,00 m și din str. Gutenberg, un acces secundar, la care se accede pe o scară.

- particularități topografice: se află pe un gorgan

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:  

PUG  București, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul este inclus în subzona centrală în care se menține țesutul urban tradițional conținând o parte din zona protejată CP1, Zona Protejată nr. 6 – Bulevardul haussmannian ELISABETA – KOGĂLNICEANU, subzona Cp1b, conform PUZ zone istorice protejate – Municipiul Bucureşti, Certificatul de Urbanism nr. 1462/ 1555966/30.10.2017,emis de Primăria Municipiului București;

  • Avizul Ministerului Culturii(avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr. 350M din data de 18.10.2017, faza de proiectare DALI/ DTAC, aviz favorabil (fără condiții);  
  • Avizul Agenției pentru Protecția Mediului București, nr. 21813/ 13.11.2017, faza de proiectare DALI/DTAC, clasare notificare

- restricții de amplasare – nu este cazul

- spaţii verzi: arbori tăiaţi – nu este cazul;  arbori menținuți:  15 buc.;

  arbori plantaţi:  7 buc.; spații verzi: 536,70 mp.

- alte caracteristici specifice: scări acces placate cu piatră, acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii, dar și cu dizabilități de vedere.

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea: Biserică ortodoxă

- dimensiunile: (16,43 x 30,13)mp

- regim de înălțime: Parter înalt cu subpantă (cor) parțial și Pod

- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 6,70 m; HMAX. COAMA = 19,76 m

- suprafața construită      -  Sc  = 452 mp;         

- suprafața desfășurată   -  Sd = 606,02 mp;      

- suprafața utilă totală     -  Su = 438,87mp;

- sistem constructiv:  zidărie de cărămidă, stâlpi interiori din lemn de stejar

- fundaţii: zidărie de cărămidă

- acoperiş (şarpantă/terasă): șarpantă din lemn

- învelitoare (material/culoare): tablă – gri închis

- finisaj exterior (material/culoare): tencuieli de epocă – nuanțe de piatră crem / bej deschis, cu accente pe decorații

- tâmplărie exterior (material/culoare): – lemn – maro, nuanțe naturale

- intervenții asupra componentelor atistice: – frescă interioară – pictură murală; restaurare lemn masiv cu intervenții compoziționale; restaurare / conservare stâlpi din lemn de stajar; restaurare mobilier fix și mobil din lemn masiv, conservare/ restaurare lemn pictat – mobilier fix (catapeteasmă/ strane/amvon); refacere ușă acces din lemn masiv placat cu elemente turnate din bronz, model de epocă;

- sistem de încălzire/ventilare: convectoare montate în pardoseală perimetral          

- alte caracteristici specifice: corpuri de iluminat interior și exterior cu sursă led, pe modele cu design personalizat, echipamente antiefracție, audio/video, ghiduri audio portabile, sistem Braille etc.

Eveniment: Conferințele Gorgani (II)

Parohia Sfântul Ilie Gorgani are bucuria de a vă invita la o nouă conferință, în Duminica Tuturor Sfinților, începând cu orele 17.00.
De data aceasta, invitatul va fi Părintele Petru Moga, de la Parohia Sfântul Nicolae, un prieten vechi și statornic al parohiei noastre. 
Părintele va fi împreună cu noi și în prima parte a zilei, la Sfânta Liturghie, când va rosti cuvântul de învățătură.
Conferința va fi despre Viața parohiei și va fi urmată de o serie de întrebări și răspunsuri.
Ne propunem să aducem în atenția dumneavoastră un exemplu, poate cel mai de succes din ultimii 27 de ani, în ceea ce privește crearea și menținerea unei comunități parohiale vii: părintele Petru Moga și parohia încredințată sfinției sale, de la Câmpina.
Vă așteptăm să-l cunoașteți pe Părintele și să aflăm împreună câteva lucruri care să ne ajute să fim mai uniți și mai conștienți de faptul că facem parte dintr-o comunitate parohială, împreună cu care încercăm să ne îndreptăm către Împărăția lui Dumnezeu. 
Pentru a ști cine este părintele, vă pot ajuta:
Dar nimic nu se compară cu o întâlnire pe viu...
Vă așteptăm!

Îngenunchem sau nu între Crăciun şi Bobotează?

 

Tradiţia sau practica bisericească a statornicit ca, de la sărbătoarea Naşterii Domnului şi până la prăznuirea Botezului Său în râul Iordan, să nu plecăm genunchii, ca expresie a bucuriei că S-a arătat în lume Fiul Lui Dumnezeu întrupat. Ar fi de dorit ca toţi, clerici şi credincioşi, fără să îi judecăm pe cei care nu vor face aşa, să respectăm această rânduială în bisericile noastre, dar nu ca un gest mecanic şi de neînţeles, ci ca o expresie reală a bucuriei Naşterii Domnului.

pr. Silviu TUDOSE

Întrebarea din titlu pleacă de la constatarea neconcordanţei dintre ceea ce citim în cărţile de cult sau  ceea ce rostim în timpul sfintelor slujbe, pe de o parte, şi practica bisericească, pe de altă parte. Mai exact, în „Mineul pe decembrie”, la sfârşitul slujbei Naşterii Domnului, întâlnim următoarea consemnare: Să se ştie că, de la Naşterea Domnului Hristos şi până la Sfânta Lui Arătare (Boboteaza), nu este post nicidecum şi nici plecări de genunchi nu se fac în biserici şi nici în chilii.

Dacă prima indicaţie e respectată cu bucurie de către toţi creştinii ortodocşi, cea de a doua e respectată în foarte puţine biserici. De fapt, nu e singura neconcordanţă de acest gen, ceea ce contribuie la concluzia unora că, în timpul slujbelor, ortodocşii nu fac ceea ce spun şi nu spun ceea ce fac... Să ne gândim doar la îndemnul preotului sau al diaconului, adresat tuturor la Sfânta Liturghie (Înţelepciune! Drepţi!), care, în loc să ne facă să stăm drepţi, adică în poziţie verticală, pe cei mai mulţi dintre noi ne aşază în genunchi.

Citește mai mult...

Biserica noastră are un nou Sfânt Epitaf

În fiecare an, în Vinerea Mare, în cadrul Vecerniei săvârşite la prânz, se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf: o icoană brodată, pe care este reprezentată punerea în mormânt a Mântuitorului Hristos. Potrivit tradiţiei, după finalul acestei slujbe, cre­din­cioşii sărută Sfânta Evan­ghe­lie, Sfânta Cruce şi Sfân­tul Epi­taf, apoi trec de trei ori pe sub masa pe care este aşezat.

Denumirea de epitaf este de origine greacă, provenind de la două cuvinte: epi = pe/deasupra şi tafos = mormânt. Ca obiect liturgic, el reprezintă Trupul mort al Mântuitorului, amintind de aşezarea în mormânt a Domnului de către Iosif şi Nicodim. Acesta este motivul pentru care Sfântul Epitaf rămâne în mijlocul bisericii până la Denia de Vineri seara, când, după cântarea Prohodului, adică a slujbei de înmormântare a Domnului, şi după procesiunea din jurul bisericii, este dus în Sfântul Altar şi aşezat pe Sfânta Masă. Aici rămâne până în ajunul Înălţării Domnului, când este ridicat, rânduială care simbolizează Înălţarea la ceruri a Mântuitorului Hristos.

Citește mai mult...

Vă invităm în TINDA CRĂCIUNULUI!

Se apropie sărbătorile, iar copiii din parohia noastră se gătesc, ca în fiecare an, să ne vestească Naşterea Domnului. Colinde, poezii, veşminte alese,  magi şi stele, păstori cu oi şi staul cu boi, brazi falnici şi stejari bătrâni, râsete şi clinchet de zurgălăi... sunt doar câteva din surprizele pe care aceşti copii le pregătesc de zor pentru spectacolul Tinda Crăciunului 2013.

Anul acesta, programul artistic va fi unul deosebit, ce va conţine atât colinde, cât şi scenete specifice acestei sărbători.

Vă invităm, aşadar, în data de 22 decembrie, orele 17.00, să ne bucurăm împreună de sărbătoarea Crăciunului!

SPECTACOLUL VA AVEA LOC ÎN BISERICĂ!

Învierea Domnului – bucuria rânduielii

Scriu aceste cuvinte în Lunea Mare, cu emoţia pe care o simt de fiecare dată în pragul acestei Săptămâni, în care fiecare zi se scrie cu majusculă, fiind unică în an, aşa cum unică este şi Învierea Domnului. Suntem pregătiţi pentru Înviere, unii mai puţin, alţii mai mult, ca pentru un moment de sărbătoare, un moment de excepţie, care evocă realităţi din lumea de dincolo. Pregătirea pentru Înviere nu poate să excludă participarea la bogata ofertă liturgică pe care slujbele liturgice ale acestei săptămâni ne-o aşază înainte an de an, neschimbată, dar parcă mereu nouă. Vom participa împreună la prinderea şi batjocorirea Domnului, la Răstignirea Lui pe Cruce şi la aşezarea lui în Mormânt. Când vom intra pe sub Sfântul Epitaf în biserică, în seara Vinerii celei Mari, ne vom îngropa împreună cu Hristos, ca să înviem împreună cu El în liniştea nopţii Duminicii Celei Mari. În prima parte a acestei nopţi vom fi în Mormânt cu Domnul, ca să ieşim din Mormânt împreună cu El, fiindcă nu avem forţa să biruim moartea singuri. Nu avem puterea decât să murim singuri. De înviat, nu înviem decât împreună cu El. În întunericul ce se va aşterne peste toţi, vom şti că acolo, pe Masa Sfântului Altar, licăreşte ca un mugur Lumina Învierii, ce va înflori în dreptul fiecăruia dintre noi, cei care am ales să fim atunci împreună cu Domnul şi nu în altă parte. Primind Lumina, ne vom împărtăşi de lumea de dincolo, de lumea Dumnezeului pe Care Îl mărturisim şi de protecţia căruia ne bucurăm. Mă va întreba poate cineva: ce putem face pentru a nu rata împărtăşirea de bucuria acestei lumi? Răspunsul poate fi lung şi, cu siguranţă, niciodată deplin…

Citește mai mult...

Redirecţionează 2% către Parohie

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice pot direcţiona, anual, 2% din impozitul pe venit ce se percepe de stat, către o entitate non-profit/unitate de cult. Sunt eligibili cei care au avut în anul 2021 venituri impozabile în România: salarii, pensii (impozabile), drepturi de proprietate intelectuală, chirii, dividente etc. Nu poţi redirecţiona dacă eşti pensionar (cu pensia neimpozabilă) sau dacă ai fost în concediu de îngrijire a copilului.

Dacă doriţi să susţineţi parohia noastră, urmaţi paşii de mai jos:

   PASUL 1  

Descărcaţi formularul 230 (de aici) - cei care au venituri exclusiv din salarii sau pensii; sau formularul 200 (de aici) - cei care au avut şi alte surse de venit. Persoanele care au avut venituri atât din salarii, cât și din pensii vor completa formularul și anexa formularului 230.

   PASUL 2  

Completaţi formularul cu

a. datele dvs. de identificare (chenarul I),

b. bifați sursa de venit pentru care ați plătit impozite: din salarii sau pensii (chenarul II); în cazul în care ați avut venituri atât din salarii, cât și din pensii, în formular se va bifa căsuța „Venituri din salarii”, iar în Anexă se va bifa „Venituri din pensii”. Datele de identificare ale Parohiei sunt precompletate, iar suma o va trece „organul fiscal” (chenarul III); punctele IV și V nu trebuie completate (în cazul în care aveți împuternicit, scrieți în chenarul V)

c. nu uitați să semnați!

    PASUL 3  

Trimiteţi formularul completat la Administraţia Financiară de care aparţineţi, prin scrisoare recomandată sau depuneți-o direct la Administrație.

 

Important de ştiut

  • Formularele se găsesc printate și la biserică. Dacă nu aveți posibilitatea de a le trimite dvs., ne putem ocupa noi: lăsați formularele completate la pangar.
  • Data până la care puteţi depune formularul este 25 mai 2022.
  • Formularul trebuie completat de mână, cu majuscule, citeţ şi corect.
  • Rubrica “Suma” nu trebuie completată. Inspectorul fiscal va face acest lucru.

 

Pentru susținerea parohiei noastre,
pot fi făcute donații în contul deschis la
Banca Comercială Română
RO51RNCB0069148788880001
BIC / SWIFT = RNCB RO BU
CUI 13137906