Redirecţionează 2% către Parohie

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice pot direcţiona, anual, 2% din impozitul pe venit ce se percepe de stat, către o entitate non-profit/unitate de cult. Sunt eligibili cei care au avut în anul 2018 venituri impozabile în România: salarii, pensii (impozabile), drepturi de proprietate intelectuală, chirii, dividente etc. Nu poţi redirecţiona dacă eşti pensionar (cu pensia neimpozabilă) sau dacă ai fost în concediu de îngrijire a copilului.

Dacă doriţi să susţineţi parohia noastră, urmaţi paşii de mai jos:

   PASUL 1  

Descărcaţi formularul 230 (de aici) - cei care au venituri exclusiv din salarii sau pensii; sau formularul 200 (de aici) - cei care au avut şi alte surse de venit. Persoanele care au avut venituri atât din salarii, cât și din pensii vor completa formularul și anexa formularului 230. Documentul de descărcat conține: Formularul 230, Anexă și Instrucțiuni. Printați doar pagina 1 (formularul 230) și, după caz, și Anexa (pagina 2).

   PASUL 2  

Completaţi formularul cu

a. datele dvs. de identificare (chenarul I),

b. bifați sursa de venit pentru care ați plătit impozite: din salarii sau pensii (chenarul II); în cazul în care ați avut venituri atât din salarii, cât și din pensii, în formular se va bifa căsuța „Venituri din salarii”, iar în Anexă se va bifa „Venituri din pensii”. Datele de identificare ale Parohiei sunt precompletate, iar suma o va trece „organul fiscal” (chenarul III); punctele IV și V nu trebuie completate (în cazul în care aveți împuternicit, scrieți în chenarul V)

c. nu uitați să semnați!

    PASUL 3  

Trimiteţi formularul completat la Administraţia Financiară de care aparţineţi, prin scrisoare recomandată sau depuneți-o direct la Administrație.

 

Important de ştiut

  • Formularele se găsesc printate și la biserică. Dacă nu aveți posibilitatea de a le trimite dvs., ne putem ocupa noi: lăsați formularele completate la pangar.
  • instrucțiunie legate de completarea formularului se găsesc la sfârșitul documentului de descărcat ce conține formularul și anexa.
  • Data până la care puteţi depune formularul este 15 martie 2019.
  • Formularul trebuie completat de mână, cu majuscule, citeţ şi corect.
  • Rubrica “Suma” nu trebuie completată. Inspectorul fiscal va face acest lucru.
  • Pentru detalii sau nelămuriri, ne puteți scrie pe adresa constantingordon [at] yahoo.com

 

Pentru susținerea lucrărilor de restaurare a bisericii,
pot fi donaţi bani în contul deschis
de Parohia noastră la BCR
RO51RNCB0069148788880001
BIC / SWIFT = RNCB RO BU
CUI 13137906