INFORMARE PUBLICĂ

Informare publică

PROIECT

 Parohia Sf Ilie Gorgani intenţionează să restaureze Biserica Sf. Ilie Gorgani – clădire monument istoric L.M.I. B-II-m-A-19691 şi să amenajeze incinta, situată în str. Silfidelor nr. 5-7, sector 5. În acest sens, se va depune un proiect în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.1/3, în vederea obţinerii finanţării din fonduri europene nerambursabile - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Obiectivul general al proiectului este stimularea atractivității turistice a Bisericii Sf. Ilie Gorgani – obiectiv de patrimoniu național clasa A - prin restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-        Restaurarea și conservarea Bisericii Sf. Ilie Gorgani – parte a patrimoniului cultural national, în 36 luni;

-        Promovarea si valorificarea obiectivului de patrimoniu prin activitati de marketing, concomitent cu introducerea în circuitul turistic local, regional și național. 

-        Restaurarea Bisericii Sf. Ilie Gorgani, clădire monument istoric L.M.I. B-II-m-A-19691 va consta în consolidarea, restaurarea, refacerea instalațiilor la clădirea bisericii, amenajarea incintei și a accesului, împrejmuirea, iluminatul arhitectural și amplasarea de grupuri sanitare mobile.

 

I - DATE GENERALE

-titlul proiectului

CONSOLIDARE, RESTAURARE, REFACERE INSTALAȚII LA CLĂDIREA BISERICII, AMENAJARE INCINTĂ, ACCESE, ÎMPREJMUIRE, ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMPLASARE GRUPURI SANITARE MOBILE - BISERICA SF. ILIE GORGANI

- amplasamentul :

Str. Silfidelor, nr. 5, sector 5, București

 - solicitant:

PAROHIA BISERICII SFÂNTUL ILIE GORGANI

 

II - TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: R da  £ nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  R da  £ nu

- categoria „C” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa „II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

 

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă: în intravilanul Municipiului București, sector 5, zona protejată nr. 6

- descrierea terenului (parcelei):

Suprafață: 2057 mp; formă: poligonală, dimensiuni: 45.50 m X 64.20 m;

Vecinătăți:

La nord: imobil P+3E – bd. Regina Elisabeta nr. 59; imobil P+1E - str. Silfidelor nr. 2;  imobil P+8E - bd. Elisabeta nr. 53;

● La sud: imobil P+2E - str. Gutenberg nr. 12; imobil P+1E - str. Gutenberg nr. 10; imobil P+3E - str. Gutenberg nr. 8; imobil P+1E - str. Gutenberg nr. 6; imobil P+3E - str. Gutenberg nr. 4; str. Gutenberg

● La vest: str. Silfidelor;

● La sud - est: imobil P+1E - str. Gutenberg nr. 2;

● La est: imobil P- str. Gutenberg nr. 2.

Căi de acces public: Accesul principal pe proprietate se face dinspre latura vestică - str. Silfidelor, prin intermediul unei porți metalice - lățime 7,00 m și din str. Gutenberg, un acces secundar, la care se accede pe o scară.

- particularități topografice: se află pe un gorgan

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:  

PUG  București, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul este inclus în subzona centrală în care se menține țesutul urban tradițional conținând o parte din zona protejată CP1, Zona Protejată nr. 6 – Bulevardul haussmannian ELISABETA – KOGĂLNICEANU, subzona Cp1b, conform PUZ zone istorice protejate – Municipiul Bucureşti, Certificatul de Urbanism nr. 1462/ 1555966/30.10.2017,emis de Primăria Municipiului București;

  • Avizul Ministerului Culturii(avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr. 350M din data de 18.10.2017, faza de proiectare DALI/ DTAC, aviz favorabil (fără condiții);  
  • Avizul Agenției pentru Protecția Mediului București, nr. 21813/ 13.11.2017, faza de proiectare DALI/DTAC, clasare notificare

- restricții de amplasare – nu este cazul

- spaţii verzi: arbori tăiaţi – nu este cazul;  arbori menținuți:  15 buc.;

  arbori plantaţi:  7 buc.; spații verzi: 536,70 mp.

- alte caracteristici specifice: scări acces placate cu piatră, acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii, dar și cu dizabilități de vedere.

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea: Biserică ortodoxă

- dimensiunile: (16,43 x 30,13)mp

- regim de înălțime: Parter înalt cu subpantă (cor) parțial și Pod

- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 6,70 m; HMAX. COAMA = 19,76 m

- suprafața construită      -  Sc  = 452 mp;         

- suprafața desfășurată   -  Sd = 606,02 mp;      

- suprafața utilă totală     -  Su = 438,87mp;

- sistem constructiv:  zidărie de cărămidă, stâlpi interiori din lemn de stejar

- fundaţii: zidărie de cărămidă

- acoperiş (şarpantă/terasă): șarpantă din lemn

- învelitoare (material/culoare): tablă – gri închis

- finisaj exterior (material/culoare): tencuieli de epocă – nuanțe de piatră crem / bej deschis, cu accente pe decorații

- tâmplărie exterior (material/culoare): – lemn – maro, nuanțe naturale

- intervenții asupra componentelor atistice: – frescă interioară – pictură murală; restaurare lemn masiv cu intervenții compoziționale; restaurare / conservare stâlpi din lemn de stajar; restaurare mobilier fix și mobil din lemn masiv, conservare/ restaurare lemn pictat – mobilier fix (catapeteasmă/ strane/amvon); refacere ușă acces din lemn masiv placat cu elemente turnate din bronz, model de epocă;

- sistem de încălzire/ventilare: convectoare montate în pardoseală perimetral          

- alte caracteristici specifice: corpuri de iluminat interior și exterior cu sursă led, pe modele cu design personalizat, echipamente antiefracție, audio/video, ghiduri audio portabile, sistem Braille etc.

 

Pentru susținerea parohiei noastre,
pot fi făcute donații în contul deschis la
Banca Comercială Română
RO51RNCB0069148788880001
BIC / SWIFT = RNCB RO BU
CUI 13137906