Redirecţionează 2% către Parohie

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice pot direcţiona, anual, 2% din impozitul pe venit ce se percepe de stat, către o entitate non-profit/unitate de cult. Sunt eligibili cei care au avut în anul 2017 venituri impozabile în România: salarii, pensii (impozabile), drepturi de proprietate intelectuală, chirii, dividente etc. Nu poţi redirecţiona dacă eşti pensionar (cu pensia neimpozabilă) sau dacă ai fost în concediu de îngrijire a copilului.

Dacă doriţi să susţineţi parohia noastră, urmaţi paşii de mai jos:

1. Descărcaţi formularul 230 (de aici) - cei care au venituri exclusiv din salarii sau pensii; sau formularul 200 (de aici) - cei care au avut şi alte surse de venit. Persoanele care au avut venituri atât din salarii, cât și din pensii vor completa și anexa formularului 230. Mai depun anexa cei care susțin mai multe entități non-profit/unități de cult.

 

 2. Completaţi formularul cu datele dvs. de identificare (chenarul I), bifați sursa de venit pentru care ați plătit impozite (chenarul II); datele de identificare ale Parohiei sunt completate (chenarul III); nu uitați să semnați!

3. Trimiteţi formularul completat la Administraţia Financiară de care aparţineţi, prin scrisoare recomandată. Puteţi, de asemenea, să lăsaţi formularul la biserica noastră şi ne vom ocupa noi de trimiterea lui la Administraţie (doar pentru formularul 230). De asemenea, formularele se pot trimite și online.

Important de ştiut

  • un ghid complet despre depunerea formularului 230 găsiți aici
  • Data până la care puteţi depune formularul este 25 mai 2018. Dacă doriţi să ne ocupăm noi de trimiterea lui, vă rugăm să ni le aduceţi până pe data de 17 mai.
  • Formularul trebuie completat de mână, cu majuscule, citeţ şi corect.
  • Rubrica “Suma” nu trebuie completată. Inspectorul fiscal va face acest lucru.
  • Nu este necesar să ataşezi fişa fiscală.
  • Pentru detalii sau nelămuriri, ne puteți scrie pe adresa constantingordon [at] yahoo.com

 

Pentru susținerea lucrărilor de restaurare a bisericii,
pot fi donaţi bani în contul deschis
de Parohia noastră la BCR
RO51RNCB0069148788880001
BIC / SWIFT = RNCB RO BU
CUI 13137906